MavenprojectJPA:PersistvsMerge -> https://hausliebeblog1.weebly.com/