MavenprojectJPA:PersistvsMerge -> https://hausliebeblog2.weebly.com/