MavenprojectJPA:PersistvsMerge -> https://hausliebeblog3.weebly.com/