MavenprojectJPA:PersistvsMerge -> https://hausliebeblog4.weebly.com/