MavenprojectJPA:PersistvsMerge -> https://hausliebeblog5.weebly.com/